Prehliadaním našej webovej lokality súhlasíte s tým, že môžeme používať súbory cookie na zabezpečenie jej plnej funkčnosti a analýzu návštevnosti ( viac informácií ).

Ing. Tatiana Žáčiková - ÚČTO, vedenie účtovníctva, ekonomické poradenstvo, sprostredkovanie obchodu

Jednoduché účtovníctvo


 • zavedenie účtovníctva
 • sústava jednoduchého účtovníctva
 • vedenie účtovných kníh
  • peňažný denník
  • kniha pohľadávok
  • kniha záväzkov
  • kniha sociálneho fondu
  • pomocné knihy
 • kontrola formálnej a vecnej správnosti prvotných dokladov po stránke účtovnej a daňovej
 • vedenie evidencie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy jázd
 • finančný a operatívny leasing
 • vypracovanie účtovných výkazov
 • spracovanie evidencie dane z pridanej hodnoty a vypracovanie daňového priznania DPH
 • ročná účtovná uzávierka a príprava údajov pre výpočet daní
 • vypracovanie výkazov pre Štatistický úrad SR
Zásady používania súborov cookie             Designed & programmed by INCREA