Prehliadaním našej webovej lokality súhlasíte s tým, že môžeme používať súbory cookie na zabezpečenie jej plnej funkčnosti a analýzu návštevnosti ( viac informácií ).

Ing. Tatiana Žáčiková - ÚČTO, vedenie účtovníctva, ekonomické poradenstvo, sprostredkovanie obchodu

Personalistika


  • prihlásenie a odhlásenie firiem do poisťovní
  • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do poisťovní
  • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študenta)
  • vypracovanie "Vyhlásenia ....."
  • vypracovanie zápočtového listu zamestnanca
  • vypracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia a odoslanie do sociálnej poisťovne
Zásady používania súborov cookie             Designed & programmed by INCREA