Prehliadaním našej webovej lokality súhlasíte s tým, že môžeme používať súbory cookie na zabezpečenie jej plnej funkčnosti a analýzu návštevnosti ( viac informácií ).

Ing. Tatiana Žáčiková - ÚČTO, vedenie účtovníctva, ekonomické poradenstvo, sprostredkovanie obchodu

Profil


Firma Ing. Tatiana Žáčiková, ÚČTO bola založená v roku 1995. Od začiatku existencie firmy je jej predmetom činnosti komplexné vedenie účtovníctva (podvojné, jednoduché a mzdové), účtovné a ekonomické poradenstvo.

Od roku 2005 je predmetom podnikania lektorská činnosť v rozsahu voľných živností / poskytovanie lektorskej činnosti z oblasti účtovníctva pre poradensko-vzdelávacie firmy/.

Firma poskytuje finančné služby pre firmy, ktoré získali prostriedky z európskych fondov (pomoc pri vypracúvaní žiadostí o platbu, sumarizácia podkladov pre predkladanie žiadostí).

Tím pracovníkov tvoria 3 zamestnanci (účtovníci) a majiteľka firmy (hlavná účtovníčka, ktorá je odborným poradcom všetkým zamestnancom).

Prioritou našej firmy je, aby služby poskytované klientom naplnili v plnej miere ich očakávania, čo pre nás predstavuje kladenie dôrazu na odbornosť a dostatočnú flexibilitu. Neustále sa snažíme poskytovanie našich služieb aktualizovať a zlepšovať.

Firma poskytla od svojho založenia služby už viac ako 85 klientom, z ktorých väčšina sa na ňu trvale obracia.

V súčasnosti firma spracováva jednoduché účtovníctvo pre 35 klientov a podvojné účtovníctvo pre 21 klientov vrátane spracovania miezd a personalistiky.

Medzi našich klientov patria spoločnosti podnikajúce v službách, obchode, poľnohospodárskej výrobe, strojárenskej výrobe, ale aj lekári a osoby podnikajúce na základe osobitných predpisov.

Klientmi sú prevažne podnikateľské subjekty, ale vedieme agendu aj pre neziskové organizácie / občianske združenia/.

Zásady používania súborov cookie             Designed & programmed by INCREA