Prehliadaním našej webovej lokality súhlasíte s tým, že môžeme používať súbory cookie na zabezpečenie jej plnej funkčnosti a analýzu návštevnosti ( viac informácií ).

Ing. Tatiana Žáčiková - ÚČTO, vedenie účtovníctva, ekonomické poradenstvo, sprostredkovanie obchodu

Podvojné účtovníctvo


 • zavedenie účtovníctva
 • sústava podvojného účtovníctva
 • vnútropodnikové smernice
 • vypracovanie metodiky účtovných postupov
 • kontrola formálnej a vecnej správnosti prvotných dokladov po stránke účtovnej a daňovej
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov týkajúcich sa zdaňovacieho obdobia
 • vedenie evidencie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
 • spracovanie evidencie dane z pridanej hodnoty a vypracovanie daňového priznania DPH
 • finančný a operatívny leasing
 • posúdenie oprávnenosti uplatnenia nákladov v súlade so zákonom o dani z príjmov
 • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov k 31.12.
 • ročná účtovná uzávierka a príprava údajov pre výpočet daní
 • vypracovanie účtovných výkazov
 • vypracovanie výkazov pre Štatistický úrad SR
Zásady používania súborov cookie             Designed & programmed by INCREA